Na dzisiejszych zajęciach dowiemy się jak zapisać algorytm w języku Python i JavaScripts.

Jednym ze sposobów zapisu algorytmu jest zbudowanie skryptu w Scratchu. Program ten stanowi wizualizacje, którą zawsze można uruchomić i przetestować. W waszych podręczniku na stronie 72 przedstawiono algorytm Euklidesa – wyznaczenia NWD.

Zapis algorytmu w języku programowania

Innym sposobem zapisu algorytmu jest program napisany w wybranym języku programowania. Pierwsze komputery programowano w języku maszynowym czyli za pomocą zestawu elementarnych poleceń zrozumiałych dla procesora. Było to zajęcie żmudne i trudne, w dodatku dla każdej nowej wersji procesora ten zestaw był nieco inny. W latach 50 XX w powstały pierwsze języki programowania wyższego poziomu, o charakterze uniwersalnym, czyli te same dla różnych komputerów. Początkowo były to języki Fortran, Algol, później Cobol, Pascal, Basic, Logo. kolejna generacja języków to Java, C, Phyton, Visual Basic, PHP.

W tabeli przedstawiono realizacje algorytmu Euklidesa w języku Phyton i JavaScript. Zastosowano w nich pętle while – warunek instrukcje – co oznacza dopóki jest spełniony warunek, wykonuj instrukcje.

Phyton JavaScript
a=42
b=24
while a!=b:
if a>b:
a=a-b
else:
b=b-a
print(a)
var a=152;
var b=57;
var nwd=function(a,b){
while (a!==b){
if(a>b){a==a-b;}else {b==b-a;}
}
return a;
};
fill(0,0,0);
text(nwd(a,b),135,100);

Który zapis wydaje Ci się bardziej zrozumiały?

if – działa tak jak blok jeżeli …to – w Scratchu.

else – dodane do if odpowiada blokowi jeżeli to…w przeciwnym razie…

print – powiedz…

var – stwórz zmienną rzeczywistą

return – przerywa działanie funkcji i zwraca podaną wartość – nie ma tego bloku w Scratchu

fill – ustaw kolor wypełnienia i kolor tekstu – nie ma tego bloku w Scratchu

text – odpowiada blokowi powiedz

Język Phyton będziemy omawiali w klasie ósmej. Naukę programowania w języku JavaScript możesz zacząć samodzielnie korzystając ze strony Akademia Khana – wybierz dział informatyka – programowanie.

Na stronie zostało specjalnie utworzone oprogramowanie umożliwiające interaktywną pracę z kodem (JavaScript i HTML) z wykorzystaniem biblioteki Processing. Charakteryzuje się on prostym interfejsem i systemem pomocy.

Najbardziej rozbudowane jest programowanie JavaScript składające się z pięciu kursów:

  • wprowadzenie do JS: rysowanie i animacja;
  • zaawansowany JS: gry i wizualizacje;
  • zaawansowanie JS: symulacje natury.
  • HTML/JS: tworzenie interaktywnych stron internetowych;
  • HTML/JS: tworzenie interaktywnych stron internetowych z jQuery.

Każdy kurs zaczyna się od podstaw: wyjaśnia na czym polega programowanie, objaśnia środowisko , wprowadza do rysowania i kolorowania itp.Przerobienie całego kursu może zająć kilka miesięcy, ale po kilku lekcjach możesz stworzyć własny program z animacją.

Jeśli zainteresował Cię program Phyton możesz zacząć od phyton.oeiizk.edu.pl.

 

About Post Author

Skip to content