Technika IV

Kryteria oceniania. W kryteriach oceniania zawarłem informację, odnośnie oceniania w poszczególnych sferach, zadaniach praktycznych, testach, odpowiedzi ustnej i innej aktywności...