Czy masz edytor tekstu? – praca z innym edytorem tekstu – Writer

Na dzisiejszych zajęciach zapoznamy się z darmowym pakietem biurowym OpenOffice. Pakiet ten jest podobny do komercyjnego pakietu Microsoft Office. Pakiet OpenOffice składa się z wielu programów na których wykonać można podobne projekty jak w MS. Na dzisiejszych zajęciach przyjrzymy się bliżej narzędziu Writer – innemu edytorowi tekstu.

About Post Author

Skip to content