Zasady prawidłowego przechowywania produktów spożywczych

Zadanie projektowe dla uczniów – zastanów się i pomyśl w jaki sposób i gdzie powinny być przechowywane różne produkty spożywcze, z którymi masz do czynienia w domu. Na co należy zwrócić uwagę podczas przechowywania produktów. Co należy zrobić gdy zauważymy, że produkt zaczyna się psuć czy kończy się za nie długo data ważności produktu? Podaj przykłady czego nie powinniśmy robić jeżeli chodzi o częściowo nadpsute czy przeterminowane produkty.

Swoje spostrzeżenia przedstawcie w formie prezentacji w zespołach dwu – osobowych. Praca podlega ocenie i dyskusji o treściach zawartych w prezentacji.

About Post Author

Skip to content