Zasady rzutowania prostokątnego

Układ trzech rzutni
W przypadku przedmiotów o bardziej skomplikowanych kształtach do jednoznacznego odwzorowania stosujemy układ trzech rzutni wzajemnie prostopadłych.
Płaszczyzny te nazywamy:
I – rzut z przodu zwany głównym,
II – rzut z góry ,
III – rzut boku.

Rzut prostokątny powstaje w następujący sposób:

    • przedmiot ustawiamy równolegle do rzutni, tak aby znalazł się pomiędzy obserwatorem, a rzutnią,
    • patrzymy na przedmiot prostopadle do płaszczyzny rzutni,
    • z każdego widocznego punktu prowadzimy linię prostopadłą do rzutni,
    • punkty przecięcia tych linii z rzutnią łączymy odpowiednimi odcinkami otrzymując rzut prostokątny tego przedmiotu na daną rzutnię

Przykład rzutowania:

About Post Author

Skip to content