Pismo techniczne ćwiczenia

Pierwszą pracą z rysunku technicznego jest pisanie pismem technicznym. Uczniowie ćwiczą tą sztukę na przyniesionych przez siebie arkuszach papieru milimetrowego. Litery pisane są za pomocą ołówka bez użycia linijki czy innych przyborów kreślarskich. Ćwiczenie ma na celu wyrobić zdolności rysowania, pisania pismem technicznym: grubość linii jednakowa wysokość liter, odstępy po między wyrazami itp. Praca z pisma technicznego podlega ocenie. 

  1. linijka duże litery – (cały wiersz do końca)
  2. wyrazy pisane tylko przy użyciu dużych liter – (cały wiersz do końca)
  3. małe litery – (cały wiersz do końca)
  4. wyrazy pisane małymi literami – (cały wiersz do końca)
  5. cyfry arabskie – (cały wiersz do końca)
  6. pojedyncze zdanie pisane małymi literami (pierwsza litera duża). – (cały wiersz do końca)
  7. Odstępy pomiędzy literami 1 – 2 mm, wysokość dużej litery 1 cm, wysokość małej litery 0,5 cm. odstęp pomiędzy wyrazami 0,5 cm.

About Post Author

Skip to content