Pierwszy projekt HTML polega na napisaniu strony przy wykorzystaniu znaczników <b>, <i>, <u> oraz znaczników nagłówkowych od <h1> do <h6>. Tło strony powinno mieć kolor (dowolny inny niż biały). Kilka linijek tekstu (5 – 6) powinny być pokolorowane mieć czcionkę inną niż czarną. Dodatkowa można wykorzystać styl wbudowany na stronie aby zmienić wielkość czcionki i krój czcionki.

 

Tekst do wykorzystania

Słoneczny kataklizm daje zupełnie nowe wyobrażenie na temat potencjalnego zagrożenia, które kryje się za wybuchami na Słońcu i może doprowadzić do zniszczenia bądź znacznego uszkodzenia świata, który znamy.

Nie jest to jednak opowieść o końcu ludzkości. Nasz los – zarówno jako zbiorowości, jak i indywidualnych jednostek – nie jest totalnie uzależniony od słonecznych kaprysów.

Za pomocą napisanych błyskotliwą prozą fascynujących opowieści Joseph pokazuje, w jaki sposób powinniśmy wykorzystać dostępną nam wiedzę i narzędzia – w tym pozyskane niedawno wyniki badań nad Słońcem oraz najnowsze zdobycze techniki, a także ludzką pomysłowość i instynkt przetrwania – w celu stawienia czoła zagrożeniom, jakie mogą nas spotkać ze strony naszej gwiazdy, a także w celu zabezpieczenia ludzkiej egzystencji, ziemskiej atmosfery, systemu satelitów, sieci energetycznej i infrastruktury jądrowej przed nadchodzącym kataklizmem.

About Post Author

Skip to content