Staranne planowanie to dobra organizacja pracy

Na dzisiejszych zajęciach, zajmiemy się problematyką związaną z organizacją pracy. Pojawią się takie pojęcia jak; ergonomia, miejsce pracy, organizacja pracy, proces technologiczny, surowiec, materiał. Zapraszamy do prezentacji.

About Post Author

Skip to content