Umiemy już generować liczby i zapisywać je w zmiennej lista. dzisiaj zajmiemy się znajdowaniem liczb parzystych w ciągu wylosowanych liczb. Potrzebne nam będą dwie listy (liczby i liczby parzyste). Lista liczby – służyć będzie do zapisywania wylosowanych liczb. Lista liczby parzyste – służyć będzie do zapisania liczb parzystych.

Dla przypomnienia:

Liczba parzysta to liczba podzielna przez dwa – tzn. reszta z dzielenia tej liczby przez dwa wynosi 0.

Definiujemy blok o nazwie parzyste – tzw. procedura w bloku tym będziemy losować dziesięć liczb z zakresu od 1 do 100.

Wykorzystamy również w tej procedurze – operacje modulo.

Modulo – operacja wyznaczania reszty z dzielenia jednego typu liczbowego przez drugi. W dalszym ciągu napis a mod d = r będzie oznaczał, iż r jest resztą z dzielenia a przez d.

Scratch modulo – w wyniku wykonania operacji los mod 2 otrzymamy resztę z dzielenia liczby los przez 2.

Znajdowanie liczb pierwszych

Wykorzystamy operację modulo do znajdowania liczb pierwszych z zakresu od 2 do 30 (liczba mod dzielnik).

LICZBA PIERWSZA to liczba naturalna większa od jeden, która ma tylko dwa dzielniki jeden i samą siebie.

 

About Post Author

Skip to content