Internet jest bardzo zasobnym źródłem informacji, ale nie zawsze są one rzetelne i pewne, dlatego trzeba je weryfikować w innych źródłach. W sieci warto korzystać ze stron godnych zaufania, takie jak oficjalne serwisy instytucji naukowych i muzeów oraz prywatne strony prowadzone m. in. przez naukowców, ekspertów.

Z tematyką wyszukiwania w internecie informacji i nie tylko wiązać się będzie kolejny projekt. Projekt numer 3 podlega ocenie – składać się on będzie z 3 zadań.

Kliknij link projekt 3

About Post Author

Skip to content