Projekt 6 klasa VI – technika

Kolejne zadanie projektowe z techniki

Wszyscy codziennie używamy wody, gazu, prądu, energii cieplnej. Oszczędne gospodarowanie wodą, gazem czy energią elektryczną jest bardzo ważne nie tylko ze względu na rosnące coraz szybciej opłaty, ale także dlatego, że należy dbać o środowisko naturalne i oszczędzać jego zasoby.

Przedstaw w formie prezentacji, filmu, referatu, plakatu, wywiadu projekt jak można zmniejszyć wydatki na media (wodę, gaz, prąd) obciążające rodzinny budżet. Weź pod uwagę okres 1 miesiąca.

W projekcie spróbuj odpowiedzieć na pytania:

  • w jaki sposób na co dzień korzysta się z wybranych mediów?
  • w jaki sposób można oszczędnie gospodarować mediami?

Przed przystąpieniem do realizacji tematu trzeba opracować i zapisać plan pracy.

About Post Author

Skip to content