Zadanie projektowe polega na zwymiarowaniu poniższego obrazka zgodnie z zasadami wymiarowania.

Rysunek musi być wykonany na kartce z bloku technicznego format A 4. Wokół kartki należy wykonać ramkę, przerysować rysunek (wszystko ołówkiem). Liczy się czystość rysunku, grubości linii, strzałki, wymiary właściwie podane – rzeczywiste wynikające z wielkości narysowanego przedmiotu na kartce.

About Post Author

Skip to content