Język polski w internecie

Na dzisiejszych zajęciach dowiesz się:

  • jak wyszukać teksty w internecie;
  • kopiować teksty i ilustracje ze stron www i wstawiać je do dokumentu;
  • prawa autorskie, a kopiowanie treści z internetu;
  • formatować i drukować dokumenty.

„Gdy idąc w ślad Pana Kleksa nabrałem w płuca pewną ilość powietrza i poczułem wewnątrz niezwykłą lekkość, zrozumiałem, że już gotów jestem do lotu. Wydąłem więc policzki i począłem natychmiast unosić się w górę.”

Jan Brzechwa „Akademia Pana Kleksa”

Zadanie

Sięgnij po podręcznik strona 60 temat: (11 Język polski w internecie) – znajduje się tam fragment książki Jana Brzechwy „Akademia Pana Kleksa”. Przeczytaj ten fragment. Czy jesteśmy w stanie wyszukać w internecie jakieś informację dotyczącą tej książki? Czy jesteśmy w stanie znaleźć cytowany fragment tekstu? Jak skończyła się ta przygoda?

Przygotuj dokument tekstowy i wykonaj poniższe czynności:

  • wyszukaj odpowiedni akapit tekstu z książki „Akademia Pana Kleksa”.
  • skopiuj wszystkie znalezione akapity do dokumentu tekstowego. Każdy akapit (albo od razu wszystkie akapity) zaznacz myszką, potem naciśnij prawy jej przycisk i z menu podręczne wybierz opcje kopiuj. Gdy ustawisz kursor w odpowiednim miejscu nowego dokumentu wystarczy użyć przycisku wklej.
  • Zapisz dokument pod nazwą fabryka1.doc
  • Uporządkuj dokument, akapity aby stanowił logiczną całość, sformatuj cały dokument.
  • Nie wolno swoim imieniem podpisywać cudzych tekstów – jest to kradzież własności intelektualnej. Jeśli chcesz w swojej pracy umieścić teksty lub grafikę znalezioną w internecie musisz podać informacje na temat ich autora.

Źródło:

Tekst: Jan Brzechwa Akademia Pana Kleksa

Ilustracje: Jan Nowak

Ze strony: www.kiedybylammala.art.pl

Opracowała: Anna Woźny 3a

About Post Author

Skip to content