Na dzisiejszych zajęciach zajmiemy się projektowaniem kalkulatora. Naszym pierwszym zadaniem projektowym będzie przyporządkowanie wybranym klawiszom „+”, „-„, „/”, „*” – odpowiednich podstawowych funkcji matematycznych. Wybrana postać (duszek) z programu powinna podawać wynik działania.

Na lekcji skorzystamy też z platformy code.org – w celu dalszego zgłębiania języka programowania java script. Układając kolejne bloki programowe uczniowie przesuwają postać po planszy gry. Jest to dość ciekawe dla ucznia ponieważ aby przejść do kolejnego poziomu (levelu) musi rozwiązać dane zadanie.

About Post Author

Skip to content