Ruchome wiatraki – Scratch!

Na dzisiejszych zajęciach ze Scratcha dowiemy się:

 • jak zrealizować projekt ze zmiennym tłem;
 • wykorzystać tryb wektorowy Scratcha;
 • wykonać animację elementu.

Schemat działania

 1. Przygotowujemy scenę, szukamy w bibliotece Scratcha dwa obrazy pierwszy przedstawiający miasto, drugi przedstawiający drogę za miastem.
 2. Usuwamy duszka – kotka i ewentualnie puste białe tło.
 3. Nadajemy nazwy wybranym tłom odpowiednio miasto i droga.
 4. Wstawiamy drugie tło i zmieniamy nazwę.
 5. Następnie przygotowujemy trzy duszki postać (np. dziewczynka) – możemy pobrać z biblioteki, narysuj nowego duszka – budynek wiatraka i trzeci duszek same skrzydła wiatraka.

 6. Budujemy skrypty dla duszków (Ania, skrzydło1, wiatrak1) i tła miasto droga.
 7. Ustawienie skryptów w tle.
 8. Przetestuj działania skryptów na początku skrypty, które są z lewej strony potem dopisz skrypty po prawej stronie.
 9. Gdy wszystko działa skopiuj dwa duszki wiatrak i skrzydło – tak aby scena zawierała dwa wiatraki i spraw aby oba się obracały.
 10. Rozbuduj projekt opracowany podczas lekcji. Dodaj kolejne sceny i nowe postacie, które nawiąże np. dialog z Anią.

About Post Author

Skip to content