Na dzisiejszych zajęciach zajmiemy się dalej programowaniem w scratchu, a konkretnie:

  • jak tworzyć własne procedury;
  • procedury z parametrem i bez parametru;
  • jak korzystać z własnych bloków podczas tworzenia projektów.

Na karcie więcej bloków kliknij przycisk stwórz blok, wpisz w bloku nazwę np. trójkąt i kliknij ok.

Następnie postępuj wg rysunku poniżej. Wykonaj skrypty, które będą  rysowały trójkąt oraz skrypt, który będzie „wywoływał” procedurę trójkąt.

Procedura z parametrem

Takie dane jak długość boku, kolor rysowanego boku – najlepiej określić podczas wywołania procedury. Do tego służą parametry procedury.

Prześledzimy sobie jak tworzyć procedurę z parametrem na drugim przykładzie kwadracie. Kwadrat jest procedurą, bok kwadratu jest parametrem. Za pomocą jednej procedury możemy rysować kwadraty o różnych wymiarach.

Malowanie kwiatów na ekranie

Zadanie

Zaznacz scenę lewym klawiszem i wybierz kartę tła.

Zamaluj tło na zielono i dodaj napis „Naciśnij klawisz C aby wyczyścić ekran”.

Pamiętaj aby pisać skrypty na duszku a nie na scenie!

Podpowiedź

Ale możesz spróbować sam!

Problem do wykonania

Zdefiniuj blok o nazwie wielo z dwoma parametrami liczbowymi (ile, bok). Po wywołaniu tej procedury na ekranie powinien powstać wielokąt foremny o określonej liczbie boków (ile) i danej długości (boku).

 

About Post Author

Skip to content