Wracamy znowu do edytora tekstu Word. Na zajęciach będziemy projektować tabele. W której pojawią się wydarzenia, które planujemy do końca roku szkolnego w naszej klasie.

Tabela będzie składała się z następujących nazw kolumn:

  • Liczba porządkowa w skrócie (L.p.);
  • Termin imprezy;
  • Nazwa imprezy;
  • Kto bierze w tej imprezie udział;
  • Kogo zapraszamy?;
  • Warto zostawić jedną kolumnę na obrazy, które zamieścimy w tabeli. (obrazy powinny nawiązywać do naszego wydarzenia).

Zadanie projektowe – tabela powinna składać się z 6 kolumn i 10 wierszy (liczbę wierszy możemy odpowiednio zwiększyć w zależności od liczby wydarzeń, które umieścimy sobie w tabeli.

Projekt podlega ocenie czas realizacji 40 min – pod koniec lekcji oceniamy!

About Post Author

Skip to content