Na dzisiejszych zajęciach dowiemy się: jak zapisuje się typ zmiennych lista, jak dodaje się dane do listy, jak znaleźć min czy max z ciągu liczb.

Ciąg liczb całkowitych

Wygenerujemy w Scratchu ciąg liczb całkowitych od -10 do 10. Aby zapisać te liczby musimy utworzyć nowy typ zmiennych lista (ten typ zmiennej znajdziesz w karcie dane). Zmienna ta może zapamiętać jednocześnie wiele liczb. Potrzebna będzie nam jeszcze zmienna los – do zapisywania wylosowanej liczby.

Definiujemy nowy blok o nazwie suma, w którym będziemy zapisywać dziesięć wylosowanych liczb, i uruchom ten blok.

Tworzę zmienna ciąg liczb – jednocześnie generują się pozostałe bloki, które wykorzystamy w skrypcie.

Nowa zmienna lista, w której możemy przechowywać więcej zmiennych.

Tworzymy zmienna los – ten typ zmiennej jest znany z gry nożyce, kamień, papier.

Blok suma – w którym losowo generowane są liczby z zakresu od -10 do 10.

Kiedy uruchomimy tak napisany skrypt zostaną wylosowane liczby w przypadkowej kolejności. Wylosowane liczby można zobaczyć włączając widoczność danej lista.

Czerwonym kółkiem zaznaczyłem widoczność danej lista (liczby).

Sumowanie liczb dodatnich

Wygenerowaliśmy i zapisaliśmy w danej lista losowo wybrane liczby. Spróbujemy obliczyć teraz sumę liczb dodatnich  – elementów tej listy. Potrzebna nam będzie nowa zmienna suma – nadamy jej wartość początkową 0. Po wylosowaniu liczby musisz sprawdzić, czy spełnia ona określony warunek tzn. czy jest większa od zera. Jeśli tak jest trzeba ją dodać do zmiennej suma, jeśli nie wyświetlić wynik sumowania.

 

Zwróć uwagę na warunek, który został napisany w tym skrypcie.

W skrypcie wywołania funkcji suma – na początku należy dodać nowy blok zerowania sumy.

Minimum Ciągu Liczb

Kolejne zadanie polega na wyznaczeniu najmniejszej wartości z ciągu wylosowanych liczb. Musimy zadeklarować wartość początkową zmiennej minimum.

Możemy zrobić to na dwa sposoby albo przyjąć pierwszą wylosowaną liczbę jako minimum lub przyjąć największą możliwą wartość za minimum.

Blok minimum i wywołanie bloku minimum w drugim skrypcie. Przeanalizuj obydwa skrypty.

Zadania dodatkowe

Zdefiniuj blok maksimum, służący do obliczania maksymalnej liczby w ciągu wylosowanych liczb.

Jak dodać do siebie (pierwsze zadanie) wszystkie ujemne liczby?

 

 

About Post Author

Skip to content