Wymiarujemy przedmioty

Jeżeli chcemy wykonać (odwzorować) dany przedmiot musimy mieć podane jego dokładne wymiary tj. długość, szerokość, wysokość itp. Podawanie wszystkich wymiarów na rysunku nosi nazwę wymiarowania. Oczywiście istnieją ścisłe zasady, którymi należy się kierować przy wymiarowaniu przedmiotu. Zasady te odnoszą się do linii wymiarowych, pomocniczych, linii przerywanych, liczb umieszczanych na rysunku itp.

Linie wymiarowe rysuje się linią ciągłą cienką równolegle do wymiarowanego odcinka w odległości co najmniej 10 mm. Zakończone są grotami dotykającymi ostrzem krawędzi przedmiotu, pomocniczych linii wymiarowych lub osi symetrii. Linie wymiarowe nie mogą się przecinać.

Liczby wymiarowe Na rysunkach technicznych maszynowych wymiary liniowe podaje się w milimetrach. Oznaczenie „mm” pomija się. Liczby wymiarowe umieszcza się nad liniami wymiarowymi w odległości 0,5 – 1,5 mm od nich, mniej więcej na środku linii wymiarowej.

Nie powtarzamy dwa razy tych samych wymiarów. Nie zamykamy łańcucha wymiarowego. Ponieważ jesteśmy w stanie obliczyć brakujący wymiar.

 

 

 

 

 

About Post Author

Skip to content