Kolejne zadanie projektowe z programu Paint – polega na wykonaniu portretu swojej klasy ew. swoich kilku kolegów. Zadanie polega na stosownym rozplanowaniu rysunku zaplanowaniu miejsca, kolorystyki, perspektywy, tła. Praca uczy estetyki, wyzwala działanie twórcze, rozwija abstrakcyjne myślenie, wprowadza elementy humoru. Pod koniec lekcji uczniowie mają możliwość oglądnięcia swoich prac. Praca jest oceniana pod koniec lekcji przez nauczyciela.

About Post Author

Skip to content