Scratch – zgadnij liczbę

Zadaniem projektowym na dziś jest opracowanie gry zgadnij liczbę. Gra będzie polegała na tym, że osoba grająca ma kilka szans na wytypowanie liczby z zakresu od 0 do 100. Grający podaje liczby z tego zakresu a program ma informować czy wylosowana liczba jest większa czy mniejsza od tej, którą podajemy.

Na początku musimy zadeklarować dwie zmienne: (liczba prób i los).

Kolejną czynnością jest ustawienie klawisza akcji i wstawienie pierwszego bloku powiedz ….

Następnie ustawiamy dwa ważne bloki pierwszy który informuje o losowaniu liczb z zakresu od 0 – 100 i drugi blok który będzie liczył nam po ilu próbach trafimy wylosowana liczbę.

Blok zapytaj to ważny blok w naszym programie dzięki niemu użytkownik gry ma kontakt z programem wpisuje liczbę z klawiatury – program liczy już liczbę prób…po której trafi.

W tym miejscu programu pojawia się pętla czyli dokąd ma działać program (w tym miejscu również musimy napisać warunek kiedy program ma się skończyć zatrzymać).

Warunek ten czytamy w ten sposób, że gra się skończy gdy liczba wylosowana przez program będzie równa liczbie podanej przez nas.

Ale musimy również rozpatrzeć warunki co się będzie działo gdy podamy za dużą czy za małą liczbę od tej, którą losuje program.

Gdy podamy za dużą liczbę – kot poinformuje nas, że liczba jest za duża w przeciwnym wypadku, że za mała. Również tutaj został wykorzystany warunek „jeżeli” warunek „to coś” w przeciwnym razie „to coś”.

Na zakończenie pętli „powtarzaj aż” należy wstawić dwa bloki.

Pierwszy blok zapytaj o treści „Podaj liczbę”, który został wykorzystany już wcześniej ale musi znaleźć się w pętli i drugi blok zmień „liczba prób” – blok ten liczy nam po ilu próbach trafimy wylosowaną liczbę.

Poza pętlą umieszczamy blok pomyśl „Trafiony” – informacja ta wyświetli nam się gdy trafimy w wylosowaną przez grę liczbę,

Napisanie programu i przetestowanie czy działa  = ocenie z aktywności. 

About Post Author

Skip to content