Scratch – sprawdź, czy jest!

Zadanie na ocenę. Dzisiaj przetestujemy swoją wiedzę z programu scratch. Wykonaj kolejne zadania w dokumencie. Przeczytaj uważnie zadania, wykonaj rzuty ekranowe, napisz fragmenty kodów.

Pobierz projekt

About Post Author

Skip to content