Przykładem rekurencji jest problem zwany pod nazwą wieże Hanoi. W XIX wieku matematyk Lucas rozpowszechnił zabawkę zwaną jako wieże Hanoi. Na podstawce znajdują się trzy słupki. Na jednym z nich umieszcza się 8 krążków o coraz to mniejszych średnicach. Zabawa polega na przeniesieniu wszystkich krążków na inny słupek z zachowaniem pewnych reguł:

  • przenosimy po jednym krążku,
  • nie wolno położyć większego krążku na mniejszy,
  • można wykorzystywać trzeci słupek jako pomocniczy.

Przesunięcie wszystkich krążków powinno udać się w 7 ruchach.

Zajrzyj na stronę 67 w podręczniku przeanalizuj tekst dotyczący przenoszenia krążków – sposób rekurencyjny.

Zobacz, przeanalizuj i uruchom program ze strony 68 – dotyczący wież Hanoi.

About Post Author

Skip to content