Bezpieczna droga do szkoły

Na pierwszej lekcji z przepisów ruchu drogowego zajmiemy się bezpieczną drogą do szkoły i ze szkoły. Lekcja jest prowadzona w formie pogadanki z uczniami. Przez pozostałą część lekcji uczniowie realizują zadania zawarte w podręczniku. Odpowiedzi do zadań zamieszczają w zeszycie. Zadania podlegają ocenie.

About Post Author

Skip to content