Jak porozumieć się z maszyną?

Na dzisiejszych zajęciach zastanowimy się nad:

 • jakie problemy może spotkać użytkownik komputera podczas próby próby porozumienia się z maszyną za pomocą naturalnego (ludzkiego) języka;
 • zastosujemy znane już z wcześniejszych zajęć metody formatowania i przygotowania tekstu do wydruku;
 • spróbujemy przygotować kilkunastostronicowy materiał do wydruku  o dość skomplikowanym formatowaniu.

Wejdź na stronę zkomputerem.pl – kliknij na link – tekst do analizy. Otwieramy plik harel.pdf (czytamy treść dokumentu).Tekst zawarty w tym pliku pochodzi z książki Dawida Harela – „Algorytmika – rzecz o istocie informatyki”.

Zadanie !!!

Twoje zadanie polega na przygotowaniu tego tekstu w bardzo eleganckiej formie – takiej jaką widać w PDF. Materiał do pracy znajduje się obok pliku pdf – harel.rtf. Otwieramy ten dokument (harel.rtf) i działamy!

Spróbujmy działać według pewnego schematu, pewnego planu działania, taki sposób działania jest bardzo przydatny.

 • Podziel tekst na akapity.
 • Podziel tekst na stronie (Wstawianie – Podział strony).
 • Przenieś odpowiedni tekst do stopki dokumentu (Wstawianie – Stopka).
 • Zmień krój i rodzaj czcionki w całym dokumencie (dopasuj ją do wzoru).

Sformatuj 1 stronę:

 1. Wyrównaj teks na pierwszej stronie zgodnie z pdf.
 2. Ustal styl i rozmiar czcionki. Jest ona inna niż w dokumencie pdf.
 3. Sformatuj nagłówek dokumentu grubość, wielkość, kursywa (pochylenie) tekstu.
 4. Zwróć uwagę na akapity w poszczególnych wierszach (wykonaj je klawiszem Tab – z lewej strony na klawiaturze nie spacją!).
 5. Sformatuj akapity zawierające cytaty. Spróbuj tu wyrównać tekst (akapity) za pomocą linijki.
 6. Brakuje jeszcze odpowiednich odstępów pomiędzy niektórymi akapitami. Możesz ustawić jako odstępy przed akapitem i po akapicie albo zrobić to za pomocą  Akapit.
 7. Przygotuj tekst w stopce i linię wykonaną znakami tekstowymi), która oddziela główny tekst na stronie od tekstu zamieszczonego w stopce.

Sformatuj 2 stronę:

Na drugiej stronie dokumentu mamy specyficzny tekst dialog.

 1. Przenieś każdą linijkę dialogu do oddzielnego wiersza zgodnie z wzorem.
 2. Sformatuj pojedyncze wyróżnione słowa, wyrównaj akapity, wyrównaj tekst w nawiasie.
 3. Sformatuj akapity w dialogach – odsuń nazwy rozmówców od wypowiadanych przez nich dialogów. (możesz to zrobić przy pomocy klawisza Tab – tabulator, dzięki temu klawiszowi przechodzisz do dowolnego miejsca. Jeśli na końcu wiersza występują pojedyncze litery użyj tzw twardej spacji.

Link do materiału

About Post Author

Skip to content