W ten sposób można utworzyć tabelę zawierającą więcej niż dziesięć kolumn i osiem wierszy, jak również ustawić zachowanie szerokości kolumny.

  1. Kliknij pozycję Wstawianie > Tabela > Wstaw tabelę.
  2. Ustaw liczbę kolumn i wierszy.
  3. W sekcji Zachowanie autodopasowania są dostępne następujące trzy opcje służące do ustawiania szerokości kolumn:
    • Stała szerokość kolumn: w programie Word szerokość kolumny może być ustawiana automatycznie dzięki opcji Auto, ale można także ustawić określoną szerokość dla wszystkich kolumn.
    • Autodopasowanie do zawartości: zostaną utworzone bardzo wąskie kolumny, które zostaną rozszerzone po dodaniu treści.
    • Autodopasowanie do okna: szerokość całej tabeli zostanie automatycznie zmieniona w celu dopasowania do rozmiaru dokumentu.

About Post Author

Skip to content