Zadanie 1

Przy wykonywaniu zadań stosuj formuły i adresy komórek. Nie wpisuj gotowych wyników – pomimo, że znasz wynik sumy działań liczb!

  • Kolumnę A nazwij naturalne (n) i uzupełnij danymi od 1 do 100.
  • Kolumnę B nazwij suma n (uzupełnij ją sumując wartości od 1 do liczby w bieżącym wierszu.
  • Kolumnę C nazwij parzyste (2n) i uzupełnij kolejnymi liczbami parzystymi do 101 wiersza
  • Kolumnę D nazwij suma (2n) i uzupełnij sumując wartości od 2 do liczby w bieżącym wierszu.
  • Kolumnę E nazwij nieparzyste (2n – 1) i uzupełnij je kolejnymi liczbami nieparzystymi od wartości 9
  • Kolumnę F nazwij suma (2n – 1) i uzupełnij sumując wartości od 9 do liczby bieżącej w wierszu.
  • Każdą kolumnę w 102 wierszu należy zsumować korzystając z narzędzia autosumowanie Σ.

Zadanie 2

  • Przejdź do arkusza 2.
  • Podpisz pierwszą kolumnę A jako L.p., a następnie wypełnij serią danych od 1 do 120 wiersza.
  • Podpisz drugą kolumnę B jako liczba 1, wpisz liczbę 5 (B2) i w kolejnym wierszu 10 (B3) i wypełnij danymi do 121 wiersza kolumnę B.
  • Podpisz trzecią kolumnę C jako liczba 2, wpisz liczbę 11 (C2) i w kolejnym wierszu 13 (C3) – wypełnij serią danych do 121 wiersza kolumnę C.
  • Wykonaj w kolejnych kolumnach podstawowe działania matematyczne dodawanie, mnożenie, dzielenie, odejmowanie  – działania te wykonuj na kolumnach B i C.

Zadanie 3

 • W arkuszu trzecim bez podpisywania kolumn wypełnij serią danych od 20 kolejno do wartości 80 w kolejnych wierszach kolumny pierwszej A.
 • Wykonaj potęgowanie w kolumnie B w poszczególnych wierszach dla podanych liczb w kolumnie A.
 • Wykonaj pierwiastkowanie w kolumnie B w poszczególnych wierszach dla podanych liczb w kolumnie A.
 • Wpisz w kolumnie D kolejne dane od wartości 3, 6, 9…..do 61 wiersza.
 • W kolumnie E wykonaj działanie A + D2 – zwróć uwagę na to aby formuła zadziałała i aby właściwie był zapisany adres komórki.
 • W kolumnie F wykonaj działanie Pierwiastek(A  + D) – zwróć uwagę na to aby formuła zadziałała i aby właściwie był zapisany adres komórki.
 • W kolumnie G                           (A – B)/pierwiastk(B-A)

About Post Author

Skip to content