Dimetria ukośna – rysujemy bryły

Dimetria ukośna (zwana kawalerską) – aksonometria, w której wszystkie wymiary obiektu równoległe do płaszczyzny OYZ przedstawia się bez zmiany długości, natomiast wymiary równoległe do osi OX ulegają skróceniu o połowę. Wymiary nierównoległe do osi OX i płaszczyzny OYZ ulegają skróceniu w różnym stopniu.

About Post Author

Skip to content